Program pro děti z dětských domovů

Peppermint realizoval společně s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy program, který zvýšil šance dětí z dětských domovů na úspěšný vstup do profesního života. Tým vybraných spolupracovníků sestavil speciální učební osnovu a tematickou praktickou výuku, která u dětí rozvíjela dovednosti a praktické vzdělání.

Šlo o výjimečné spojení dětských domovů, odborníků HKP a zaměstnavatelů, které pomohlo vybraným dětem se vstupem na pracovní trh.

Program pro děti z dětských domovů