cat-right

Program pro děti z DD

Program pro děti z DD

Hospodářská komora hl. m. Prahy realizuje společně s občanským sdružením Peppermint projekt s názvem „Vzdělávací a motivační program pro uplatnění osob opouštějících dětské domovy na trhu práce v hlavním městě Praze“.

Šance pro děti opouštějící dětské domovy
Hospodářská komora hl. m. Prahy realizuje společně s občanským sdružením Peppermint projekt s názvem:

„Vzdělávací a motivační program pro uplatnění osob opouštějících dětské domovy na trhu práce v hlavním městě Praze“.

Primárním cílem projektu spolufinancovaného z ESF, rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu ČR je především pomoc klientům projektu eliminovat problémy spojené se vstupem do profesního života.

Projekt je postaven na užší spolupráci mezi dětskými domy a týmem spolupracovníků, jenž se na projektu aktivně podílí. Dle vypracovaných učebních osnov a tematických plánů bude v každém z vybraných dětských domovů probíhat výuka s důrazem na praktická cvičení a hry. Chybět nebudou ani znalostní testy či otázky, jakožto výstupy z pravidelných vyučovacích hodin. V závěru vzdělávací fáze programu dojde k realizaci takzvaných „job klubů“, v jejichž rámci svěřence z dětských domovů čeká několikadenní pobyt mimo standardní prostřední, zaměřený na rozvoj dalších klíčových dovedností. Hlavní důraz bude kladen na psychologická a motivační cvičení. V plánu je také účast zástupců z řad zaměstnavatelských organizací.Projekt dětem nabídne aktivní servis mediace na pracovní trh. Aktivně a v časovém předstihu budou vyhledáváni a oslovováni potenciální zaměstnavatelé jednotlivých klientů programu. Snahou realizátorů projektu přitom bude minimalizovat období mezi opuštěním prostředí dětského domova a nástupem do zaměstnání.

S klienty projektu i jejich zaměstnavateli bude minimálně po dobu zkušební lhůty udržován kontakt. Odborní pracovníci projektu budou připraveni podat pomocnou ruku při řešení problémů s ubytováním, jednání s úřady atd.
Projekt „Vzdělávací a motivační program pro uplatnění osob opouštějících dětské domovy na trhu práce v hlavním městě Praze“ tak lze považovat za výjimečný, a to především z hlediska komplexní součinnosti mezi jednotlivými subjekty. Děti mají jedinečnou příležitost zúčastnit se projektu, který jim nejenže pomůže v další fázi života, ale zároveň zvýší pravděpodobnost spočívající v úspěšném uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu byl zřízen specializovaný portál, který pomáhá posílit vzájemné kontakty našich klientů a zaměstnavatelů. Portál je k nalezení na :

dd.peppermint-cz.cz

PRAHA & EU

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND