cat-right

Hvězda pro hvězdičku

Hvězda pro hvězdičku

Hvězda pro hvězdičku má za cíl spojit dítě z dětského domova s populární tváří (Patronem), ze spektra showbusinessu sportu, umění, politiky či z podnikatelské sféry. S osobností, která se ve svém životě dokázala prosadit svou pílí či talentem převyšovala ostatní. Tímto svým příkladem bude ukazovat cestu dětem, které svoje dětství prožívají v dětském domově.

Projekt spojí dva osudy, dospělou osobnost a dítě, které žije v dětském domově. Vliv známého, úspěšného patrona nebo patronky může být významnou, až osudovou – motivací pro toto dítě. Následně  pak může toto dítě svým chováním ovlivnit své bezprostřední okolí.

Komunikace mezi patronem a dítětem je na libovolné úrovni, minimálně však písemnou formou (např. přání k narozeninám, Vánocům atd.). Spojovacím centrem je redakce o.s. Národní obrany 45, Praha 6, 16000. Kancelář občanského sdružení v případě nutnosti zajistí „záskok“ za osobnost v případě její nepřítomnosti, přílišné zaměstnanosti atd. Minimálně jednou ročně by se mělo uskutečnit setkání dětí a „Patronů“.

Na Patronovi se nepožaduje žádný finanční obnos, pouze minimální komunikace s dítětem. Ostatní je na vůli a individuálních možnostech.

Je nutné, aby Patron dal k dispozici svou fotografii, stručný životopis nebo odkaz na své www stránky, popřípadě jiné zajímavosti a vzkaz pro dítě, kterému bude přidělen jako „dárek“ k narozeninám. Při výběru Patrona bude přihlédnuto k individuálnímu zájmu dítěte.

Do projektu Hvězda pro hvězdičku jsou zahrnuty děti od 6 let. Pokud by patron měl specifické přání, popř. na stáří dítěte, lze k tomu přihlédnout.

Věříme, že Hvězda pro hvězdičku je dalším krůčkem ku pomoci dětem emocionálně a sociálně znevýhodněným a pomůže jim k o něco snazší cestě za svým štěstím.