cat-right

Byty slunovratu

Byty slunovratu

Občanské sdružení PEPPERMINT si klade za cíl pomáhat dětem z dětských domovů. Pomáhat nejen v době, kdy děti v domovech vyrůstají, ale především v okamžiku, kdy dětské domovy opouštějí, tedy na prahu dospělosti při vstupu do reálného života (okolo  osmnáctého roku, po ukončení vzdělávacího cyklu).

Mladí lidé vycházející z dětských domovů, vstupují do života bez materiálního zabezpečení, bez dobrého sociálního zázemí, bez dovedností a praktických zkušeností. Jejich možnosti bývají omezené. PEPPERMINT se snaží konkrétním dětem pomoci vybrat vhodnou cestu, mladé lidi na počátku samostatného života nasměrovat. PEPPERMINT se snaží pomoci těmto mladým lidem při shánění práce a bydlení v rámci projektu BYTY SLUNOVRATU.

Projekt bydlení pro děti z dětských domovů BYTY SLUNOVRATU realizuje občanské sdružení PEPPERMINT ve spolupráci s obcemi České republiky.

Projekt je určen pro mladé lidi s chybějícím nebo nefunkčním rodinným zázemím ve věku 18-26 let, kteří vycházejí z dětských domovů a kteří na koupi nebo pronájem vlastního bytu nemají dostatek prostředků.

Projekt nabídne mladým lidem na omezenou dobu možnost bydlení v BYTECH SLUNOVRATU. Bydlení je spojeno se zaměstnáním, které občanské sdružení PEPPERMINT pomůže zprostředkovat. Pobyt nemá představovat pouze jakýsi „azyl“ pro tyto mladé lidi, ale má jim usnadnit vstup do života mimo jiné i tím, že je naučí zodpovědnostem. Důraz je kladen na propojení možnosti bydlení s procesem hledání a následně výkonem určitého zaměstnání za účelem dosažení soběstačnosti.

V BYTECH SLUNOVRATU mladí lidé pobývají v souladu s principem 2+2. Jedná se o bydlení na dobu 2 let s možností prodloužení o další maximálně dva roky. Pobyt se řídí přesně stanovenými pravidly.

Každý obyvatel BYTU SLUNOVRATU má svého „průvodce“ z řad spolupracovníků PEPPERMINTU, jedná se často o osobnosti zapojené i do projektu Hvězda pro hvězdičku.

Projekt BYTY SLUNOVRATU reaguje na potřebu pomoci mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy, kde o ně bylo „postaráno“.  Projekt nabízí mladým lidem na prahu dospělosti bydlení i pomoc při hledání zaměstnání. Cílem je pomoci těmto mladým lidem nalézt uplatnění ve společnosti.

Seznam Bytů v projektu:
Byt Cvikov
klientka Kristýna Přasličková, ošetřovatelka v léčebně dlouhodobě nemocných
Byt Planá u Mariánských lázní
klient Eduard Vyhnálek, živnostník truhlář, podlahář
Byt Praha – Řepy
Kateřina Schejbalová, studentka