cat-right

CozyConcept

Občanské sdružení Peppermint ve spolupráci se společností Cozyconcept zahajuje ojedinělý projekt, který bude podporovat mladé výtvarné talenty z dětských domovů. Nová společnost na našem trhu s nábytkem a zavedené občanské sdružení jsou nositeli projektu, který podpoří nadání a umožní dětem s komplikovaným startem do života studium na uměleckých školách, návštěvu kurzů a...

O patro výš

Celý život se přirozeně snažíme zdolávat nejrůznější překážky. Postoupit o stupínek nahoru, o patro výš. Snad nejvíc to můžeme pozorovat na našich dětech. První zvedání hlavičky a obrovské vypětí pro několikavteřinový pohled vpřed. První „pasení koníčků“ a viditelná radost z vlastních sil a pohledu na svět z „výšky“. První stání na vratkých nožičkách podél nábytku a...

Program pro děti z DD

Hospodářská komora hl. m. Prahy realizuje společně s občanským sdružením Peppermint projekt s názvem „Vzdělávací a motivační program pro uplatnění osob opouštějících dětské domovy na trhu práce v hlavním městě Praze“. Šance pro děti opouštějící dětské domovy Hospodářská komora hl. m. Prahy realizuje společně s občanským sdružením Peppermint projekt s názvem: „Vzdělávací a...

Chráněná dílna

Chráněná dílna – informace o tomto projektu připravujeme. Dílka našich malých umělců si můžete prohlédnout a zakoupit na našem e-shopu.

Hvězda pro hvězdičku

Hvězda pro hvězdičku má za cíl spojit dítě z dětského domova s populární tváří (Patronem), ze spektra showbusinessu sportu, umění, politiky či z podnikatelské sféry. S osobností, která se ve svém životě dokázala prosadit svou pílí či talentem převyšovala ostatní. Tímto svým příkladem bude ukazovat cestu dětem, které svoje dětství prožívají v dětském domově. Projekt spojí dva...

Byty slunovratu

Občanské sdružení PEPPERMINT si klade za cíl pomáhat dětem z dětských domovů. Pomáhat nejen v době, kdy děti v domovech vyrůstají, ale především v okamžiku, kdy dětské domovy opouštějí, tedy na prahu dospělosti při vstupu do reálného života (okolo  osmnáctého roku, po ukončení vzdělávacího cyklu). Mladí lidé vycházející z dětských domovů, vstupují do života bez ...